FOLKEMØTE TRONDHEIM 12 april 2023

Det var mange engasjerte trøndere som møtte NOREXIT i Trondheim under folkemøtet den 12 april 2023. På bildet er noen av de oppmøtte. I midten og lengst frem i bildet er Siri Hermo som ledet møtet på en fortreffelig måte. Leder NOREXIT Tor Petter Ekroll holdt et innlegg rundt hva EØS avtalen gjør med Norge og hvilket reelt handlingsrom vi har som velgere. Det var stort engasjement blant de oppmøtte, og det store spørsmålet som ble debattert var … … hvordan vi skulle kunne skape større engasjement og forståelse i befolkningen om hva som er på vei til å skje med vår selvstendighet, demokrati og folkestyre. Sosiale media skaper engasjement og sprer kunnskap blant de mest engasjerte. Men det viser seg gjennom erfaring at folket vegrer seg for konkrete handlinger gjennom sosiale media og vi må derfor skape arenaer og møteplasser hvor folk kan komme sammen, sosialisere seg og snakke om felles utfordringer i samfunnet.

Folkemøter og dør til dør kampanjer er bra, men det handler om at den enkelte må starte med seg selv. Snakke om sitt eget engasjement og sin egen oppfatning om hvilke utfordringer og erfaringer han/hun har sett og hørt rundt EØS avtalen. Og det gjør vi best i vår daglige tilknytning til andre medmennesker rundt frokostbordet, under middagen, i selskap med familie, venner, naboer og kollegaer. Ta opp utfordringene under lunsj på jobben, i seminarer, under opplæring og i det frivillighetsarbeidet vi gjør i idrettslag foreninger, sameier og andre organisasjoner.

Vi må starte med oss selv for å spre eget engasjement til andre.

Vi trenger å samle kreftene for å kunne velge inn nye politiske representanter som er i stand til å endre den politiske kursen for å ta tilbake noe av den myndighet som er “frarøvet” våre norske velgere gjennom en EØS avtale som setter NORGE på gangen når avgjørelser fattes om hvordan Norge skal styres gjennom lover og regler som vi er forpliktet å følge gjennom en voksende EØS avtale. En EØS avtale som for alle praktiske formål er en Unionsavtale.

Foredraget fra Tor Petter Ekroll inneholdt følgende emner:

Foredraget ble tatt godt imot og NOREXIT fikk flere henvendelser i etterkant om vi kunne bidra med foredrag til andre foreninger, lag og partier noe vi stiller oss svært positive til. Ta kontakt med sentralledelse@norexit.no eller ring 930 56 060 med de ønsker eller forespørsler dere alle har så vil vi gjøre vårt ytterste for å bidra der vi kan.

Takk til de oppmøte og for lån av et fantastisk kulturhistorisk sted, Saxenborg gård, og stor takk til Siri Hermo som arrangør og som ledet oss gjennom møtet på en fortreffelig god måte.

HER ER INNKALLINGEN til Folkemøtet i Trondheim 12 april 2023:

Folkemøte på SAXENBORG GÅRD

12 april Kl 18. Varer ca 3 timer

TEMA er EØS avtalen og dens egentlige innhold

Presentasjon og foredrag med NOREXIT v/Siri Hermo og Tor Petter Ekroll

 • Informasjon, spørsmål og debatt
 • Kaffe og litt servering

Vi tror på Norge!

 • UT av EØS
 • Vi sier NEI til en avtale som svekker norsk folkestyre
 • ……
 • Respekt for grunnloven
 • Lokalt folkestyre
 • Sikkerhet og trygghet der du bor
 • Internasjonalt samarbeid
 • Norsk beredskap og trygghet
 • Næringsliv og Norske naturressurser
 • Norske verdier må Vernes
 • Folkestyret er viktigere enn markedet

ADRESSE: Rønningsbakken 4, 7068 TRONDHEIM (BUSSHOLDEPLASS: RØNNINGSBAKKEN) GOD PARKERING

VEL MØTT!