norsk landskap

Sist oppdatert 29 mai kl 01:53

FOR ET FOLKESTYRT NORGE

Ut av EØS”

Vi har medlemmer i alle fylker og over 100 kommuner – se din kommune under bli medlem – vi trenger din støtte.

Bli medlem av vår politiske forening med målsetning om -UT av EØS-. Vi stiller lister i to valgkretser, men er IKKE et parti. Vi ønsker derfor alle velkomne som medlemmer – vi trenger din støtte.

Selvråderett, Demokrati og Folkestyre

NB!

Det finnes to NorExit facebook sider. Det er to helt uavhengige initiativ. VI ER REGISTRERT I BRØNNØYSUND OG SKAL BYGGE OPP EN FORMELL POLITISK FORENING I HELE NORGE.

VÅRE FACEBOOK SIDER HAR VÅRT LOGOHJERTE:

Tidsaktuelt for NOREXIT

Fullt hus og stor engasjement på folkemøtet om eldreomsorg i Moss.

NOREXIT fikk være med i debatten om hva som bør gjøres for fremtidens eldreomsorg under folkemøtet i Samfunnssalen i Moss 24 mai. NOREXIT mener det er viktig å se på seniorene som en ressurs på lik linje med alle mennesker. Vi har våre evner og vi har våre egenskaper. Noen har mer andre har mindre, men vi alle har forskjellige egenskaper. Vi må begynne igjen å se på mennesket som en ressurs – ikke en utgiftspost. Da må vi også lytte og inkludere alle innbyggerne slik at de kan styre seg selv. Det er et folkestyrt Norge slik vi vil ha det. Les mer om folkemøte i Moss avis

NOREXITs liste i Moss ble godkjent.

NOREXIT sin liste i Moss ble offisielt godkjent av valgstyret for valget 2023 sammen med 15 andre partier 22 mai. Støtt oss med å spre det viktigste budskapet etter 2vk. – Ut av EØS – .

LANDSMØTE NOREXIT gjennomført på en solrik dag 20 mai.

LANDSMØTE NOREXIT ble gjennomført uten vedtakskompetanse den 20 mai 2023. Det var under 10 % av medlemmene som var tilstede. Det vil derfor bli gjennomført et ekstraordinært årsmøte på teams når protokollen er klar og underskrevet. Det vil være en sak: Godkjennelse av Landsmøtets protokoll 20 mai 2023. Innkalling kommer etter sommeren.

Ellers ble det gjennomført en flott generaldebatt ledet an av forfatter Terje Bjørlo (avbildet). Hør alle innleggene på vår facebook side.

Gratulerer med 17 mai!

17 mai er den viktigste dagen i året for NOREXIT. Den markerer likhet, medbestemmelse og frihet. Det handler om å unytte mangfoldet i samfunnet til det beste for hverandre. Det handler om å balansere ulikhetene – det handler om å ta vare på hverandre. Men 17 mai må kjempes for. Demokratiet kan ikke tas for gitt. Front derfor dine meninger – for du har like mye rett til å hevde dine meninger som alle andre i dette samfunnet – fattig som rik, syk som frisk og blid som sur. For vi alle sitter med litt av sannheten. Når vi kommer sammen i et fellesskap som vi respekterer hverandre og hvor vi er like mye verdt, ja da kan vi lytte til hverandre, lære av hverandre og kjempe for hverandre. Først da kan vi styre oss selv. Det er det demokratiet handler om. 17 mai handler om den dagen da Norge fikk sitt demokrati hvor Grunnloven ble velgernes forsikring for vårt demokrati. Faller Grunnloven, faller vårt demokrati og da faller også 17 mai. Gratulerer med 17 mai. Feir dagen med ære!

VALGKAMPEN er i gang – Ordførerkandidatene MOSS/ØSTFOLD møtes på Refsnes Gods i MOSS

NOREXIT er invitert med sin ORDFØRERKANDIDAT å delta i den politiske debatten ved Refsnes GODS 30 mai 1600-1930 – Påmelding.

Her vil vi møte godt forbered til en bred debatt om de politiske utfordringene i Østfold og MOSS. Vår hovedsak er som kjent ut av EØS og kan først og fremst endres nasjonalt. Men det er 70% av alle sakene som blir behandlet i fylkestinget og kommunestyret som har direkte eller indirekte virkninger av EØS avtalen. Der er utfordringene STORE også lokalt. Vi gleder oss til en spennende debatt. HUSK PÅMELDING.

Historiens første Landsmøte for NOREXIT

Da ønsker vi velkommen til HISTORIENS første Landsmøte for NOREXIT. Siste finpuss er gjort og innkallingen som ble sendt ut 15 april er justert noe i innkallingen sendt 13 mai. Vi har forberedt oss godt.

Fra Venstre: Tor Petter Ekroll (Leder NOREXIT), Helge Aarsrud (Fylkesleder ØSTFOLD), Ingebjørg Egge (4. kandidat Østfold), Øyvind Falck (Lokallagsleder MOSS) og Reidar Isebakke (3 kandidat Østfold)

Parti debatt i MOSS –

NOREXIT deltok i debatten med andre partier i Moss om kultur og frivillighet på House of Foundation i sentrum av Moss torsdag 11 mai. Leder NOREXIT Tor Petter Ekroll fikk muligheten til å avslutte seansen med ord om hvor viktig kultur er for vårt samfunn. Det er selve fundamentet i vår demokratiske infrastruktur. Uten kultur – intet samfunn. Her er lederen avbildet med Cristian Clasen fra “Ny Kurs” og med musikkorpset Mossekråkene som underholdte i bakgrunnen.

Vår frihetsdag 8 mai 1945 – Takk til våre veteraner

Frihet er ofte resultatet av kamper. Våre forfedre ga sine liv for at generasjoner etter dem skulle få fred. Det har vi nytt godt av mange år. Nå er igjen vår frihet truet. Da er det vår oppgave å kjempe for at våre barn og barnebarn skal få den samme friheten som vi hadde da vi vokste opp. Frihet til selv å bestemme hvordan vi skal ha det der vi er og der vi bor. Da må vi ut av den udemokratiske EØS-avtalen.

Tor Petter Ekroll (leder NOREXIT) ble intervjuet av Dag Thomas Rogstad i Pocasten uten navn. Her får du høre om hvem Tor Petter er og hvilke holdninger han har.

MOSS og ØSTFOLD Valgprogram 2023

Begge valgprogrammene ble godkjent i dag 3 mai. Vi har et kombinert valgprogram for Moss og Østfold og et program for Østfold. Nå skal de i trykken. Les programmene her.

Vi må si opp EØS avtalen for å få bedre samarbeid med Europa.

Det blir mindre samarbeidsmuligheter med et såkalt “forpliktende samarbeid” med EØS avtalen.

Har du noen gang tenkt at EØS-avtalen fratar oss muligheten til å samarbeide med Europa?

Vi har i alle år blitt lurt til å tro at vi får mer samarbeid med å være en del av EØS-avtalen.

Virkeligheten er at det forpliktende samarbeidet med EØS gir oss mindre samarbeidsmuligheter med Europa. Spørsmålet er da hvordan vi som folk er blitt lurt til å tro at vi får mer internasjonalt samarbeid ved å gi fra oss vår frihet og selvstendighet? Med en EØS-avtale avgir vi vår frihet til et Europa som ønsker å bygge ned landegrensene ved å etablere en Europeisk Union som binder oss alle til en ny statsdannelse. les mer i Moss Avis. Les teksten her.

STAND MOSS SENTRUM 29 april 2023

Da fikk vårt nye telt sin deby. Flott telt som kommer til å bli benyttet ofte i tiden som kommer. Vi kom i snakk med mange mossinger som var positive til vårt engasjement. Flere takket oss og sa direkte at de ville stemme på oss. Det er hyggelig tilbakemelding selv om valget er hemmelig og enda noen måneder igjen til å endre sin oppfatning. Men det gir oss motivasjon. Her ser vi Lokallagsleder Øyvind Falck til høyre sammen med 2. kandidat il Rødt og leder NOREXIT Tor Petter Ekroll.

Foreningen Norexit stiftet 19. april 2023 Moss lokallag og Østfold fylkeslag.

Øyvind Falck ble valgt til leder i Norexit Moss og Helge Aarsrud ble Norexit Østfolds første leder.

Foreningen har fått bekreftelser på at de tilfredsstiller kravene for å stille lister i både Moss og Østfold ved kommune- og fylkestingsvalget 11. september 2023.

1. kandidat på begge listene er Tor Petter Ekroll, leder i Norexit Norge. Les Moss Avis her.

Kjerstin Funderud (Storingsrepresenant for SP) ledet an en god Europadebatt i Sarpsborg 25 april.

Nei til EU Østfold arrangerte folkemøte og debatt. 6 partier møtte il debatt. Fra venstre på bilde SP, NOREXIT, RØDT, KrF, SV og Norgesdemokratene. Leder NOREXIT Tor Petter Ekroll var representert i panelet. Mange gode spørsmål fra salen. Vi var enige at vi må stå samlet i kampen mot avgivelse av suverene rettigheter i Norge.

Valgprogram for MOSS og ØSTFOLD

Valgprogram for Moss og Østfold er nå godkjent av Lokallaget i Moss og Fylkeslaget i ØSTFOLD. Dette er et godt program som fokuserer på innbyggere, lokale arbeidstakere og vårt lokale næringsliv for å ivareta vår kommunale og fylkeskommunale selvråderett.

Det vil bli gitt ut et eget program som kun omfatter ØSTFOLD. Det ligger til godkjenning.

Se valgprogrammet her.

NOREXIT ØSTFOLD og NOREXIT MOSS stiftet 19 april 2023

NOREXIT gjennomførte stiftelsesmøte for ØSTFOLD og MOSS 19 april 2023. Fylkesleder for NOREXIT ØSTFOLD ble Helge Aarsrud. Leder for NOREXIT MOSS ble Øyvind Falck. Gratulerer. Oppgavene fremover blir valgkamp for Østfold og Moss hvor NOREXIT stiller med henholdsvis 14 og 11 kandidater til valget.

Oppstart av Østfold fylkeslag og Moss lokallag 19 april klokken 1700 Sted Moss bibliotek.

Oppstartsmøtet er åpent for alle. Forslag til valgprogram for Østfold og Moss vil bli gjennomgått under møtet. Her er det muligheter for innspill fra de fremmøtte.

Flere nye medlemmer etter stort engasjement i Trøndelag

Det var mange engasjerte trøndere som møtte NOREXIT i Trondheim under folkemøtet den 12 april 2023. På bildet er noen av de oppmøtte. I midten og lengst frem i bildet er Siri Hermo som ledet møtet på en fortreffelig måte. Leder NOREXIT Tor Petter Ekroll holdt et innlegg rundt hva EØS avtalen gjør med Norge og hvilket reelt handlingsrom vi har som velgere. Det var stort engasjement blant de oppmøtte, og det store spørsmålet som ble debattert var… les mer

9 april – vi glemmer aldri –

vi må kjempe for vår selvstendighet

9- april. Dagen da fremmede makter forsøkte å frarøve Norge og våre innbyggeres myndighet. 5 år, senere og med våre forfedres liv, blod, svette og tårer greide vi å ta tilbake vår selvstendighet. Nå 78 år etter gir vi etter for den samme selvstendighet og myndighet fordi noen politikere mener det er til det beste for Norge. Det at folket styrer seg selv (demokrati) har vist seg å være den beste styreformen for å bevare fred over tid. Hvorfor et vi på vei til å umyndiggjøre folket? Det vil skape splid og konflikt. Vi må derfor reversere EU integreringen ved å respektere folkets nei til EF(72) og nei til EU(94). Vi må derfor stå samlet om å melde oss ut av den politiske unionsavtalen EØS for at det norske folk igjen kan ta tilbake hele sin selvstendighet.

Vår Grunnlov må vike for EØS

Vår Grunnlov må vike for EØS skriver Helge Aarsrud, en del av sentralledelsen i NOREXIT. En meget god og leservennlig artikkel som beskriver bakgrunn, historie og utfordringer med vår EØS avtale. Les artikkelen i Tidens Krav, Kristiansund eller her.

FOLKEMØTE i TRONDHEIM SAXENBORG GÅRD

12 April kl 18:00.

NOREXIT, Trøndelag arrangerer folkemøte på Saxenborg Gård. Her blir det mulighet for å sosialisere seg litt over en kopp kaffe med leder av NOREXIT Tor Petter Ekroll og en aktiv FB bruker, ivrig EØS motstander og NOREXIT medlem SIRI HERMO. SE MER

VALGKAMP I ØSTFOLD FOR NOREXIT!

NOREXIT fikk nesten 600 underskrifter i Østfold! Vi er derfor klar for Valgkamp både i Moss og i Østfold for valget 2023.

Gratulerer og takk til alle de som gjorde en innsats for at vi nådde noen av våre målsetninger!

Partilederdebatt MOSS KOMMUNE

NOREXIT (NXT) med liste i MOSS kommune deltok i partilederdebatten på Hoppern skole, Jeløya med fra Venstre: Rødt (Remi Sølvberg), SV (Barham Azadi), AP (Hanne Tollerud), MDG (David M Danielsen), NXT (Tor Petter Ekroll), Krf (Kasy Børve Galgalo), H (Simen Nord), V (Aleksander Hausmann), Ny Kurs (Arild Svenson) og FrP (Michael Torp). Vårt budskap var at NOREXIT ønsker å motvirke EØS avtalens begrensninger på lokaldemokratiet. Vi registrerte med glede at partiene stort sett kunne se for seg samarbeidsmuligheter med NXT. Se Moss avis for mer

NOREXIT stiller til Valg i Moss kommune.

NOREXIT har fått godkjent sine 300 underskrifter i MOSS KOMMUNE og blir derfor med i den lokale valgkampen i Moss om kommunerepresentantene den 11 september 2023. MOSS AVIS var tidlig ute med å annonsere nyheten. Les artikkelen her.

Les teksten her:

Mange gode grunner for NOREXIT

VI STARER MED ENGASJERTE MEDLEMMER.

FOLKEMØTER, DEBATTER, STIFTELSESMØTER

UNDER SER DERE VÅR AKTIVITET VÅREN 2023

Planlagte aktiviteter for NOREXIT

Våren 2023

DATO TIDMØTEKommuneAdresse
frem til 11 septVALGKAMP
En rekke aktiviteter i Østfold (oppdateringer kommer)
MOSS
ØSTFOLD
HØSTEN 2023UNDER UTARBEIDELSETa kontakt
930 56 060
om dere har ønsker

Gjennomført aktivitet NOREXIT 2022-2023

DAGMØTESTED
20 mai
1200-1730
LANDSMØTE NOREXITOSLO
11 maiFolkemøte med øvrige partierMOSS
4 mai 2023 PODCAST Leder Tor Petter EkrollPODCAS UTEN NAVN
3 mai 1800-2000Valgprogram ØSTFOLDMoss
25 april 1800-1900NOREXIT deltar i debatt – åpent møte Nei til EUSARPSBORG
19 april
1700-1900
Østfold Fylkeslag – stiftelsesmøte – valgprogramØstfold
19 april
1900-2100
Moss kommune lokallag – stiftelsesmøte – valgprogramMOSS
12 april 1800-2000Folkemøte NOREXITTRONDHEIM
29 marsFolkemøte med alle partier i Moss KommuneMOSS, Jeløy
11 februar 1530-20Stiftelsesmøte, Agder -FolkemøteFLEKKEFJORD
10 februar 18-20Folkemøte NOREXITGRIMSTAD
23 januar 2023Folkemøte NOREXITSTOKKE
7 desember 2022Folkemøte NOREXITMOSS
15 november 2022Folkemøte m/Fritt NordenOSLO
3 november 2022NRK, DebattenOSLO
29 oktober 2022Lansering NOREXITMOSS
15 oktober 2022Foredrag 50 år nei til EURÅDE
11 september 2022Protestfestivalen “Teaser NOREXIT” KRISTIANSAND

Arkiverte nyheter fra NOREXIT

…………………………………………………………………………………………………………………..

T-skjorter NOREXIT

Ønsker du en T-skjorte med NOREXIT? Send oss en mail til sentralledelse@norexit.no. Vi vil produsere for salg, og t-skjortene vil kunne være tilgjengelig fra slutten av mai. Vi vil også produsere Caps med samme logo. Bestilles i samme mail.

Klistremerke NOREXIT

Vårt nye klistremerke. Dette er et utkast som vi arbeider med. Er det forslag til endringer så tar vi imot med takk. Send forslag til sentralledelsen@norexit.no.

Vi foreslår 2x2cm, 4×4 cm 6×6 cm og 8×8 cm.

STAND RYGGE STORSENTER 1 mars 2023

Her er 4 av våre kandidater på stand i MOSS. Det ser nå ut til at vi passerer 300 underskrifter i MOSS i løpet av kort tid. Det vil si at vi med stor sikkerhet vil kunne stille med denne listen til Moss kommunes valg den 11 september 2023.

Kandidatene på bildet er fra venstre: Tor Petter Ekroll (leder NOREXIT), Helge Aarsrud, Lena Andrea Olsen og Ingebjørg Egge.

Vi er klar for VALGKAMP i MOSS!

24 februar 2023: Agder med leserinnlegg

Vi må ut av EØS– Agder fylkeslag har vært ute med et leserinnlegg i Agderposten – både på nett og papirutgave.

Her er leserinnlegget

22 februar 2023: En ny vellykket stand gjennomført på Rygge Storsenter.

Øivind Falck og Helge Aarsrud fikk både inn underskrifter og fikk noen gode samtaler med innbyggerne i Moss.

Det er stor interesse for hva som skjer med Norge under EØS avtalen. Denne interessen har økt etter at vi har fått føle på kroppen den urettferdighet som er påført oss gjennom Europeiske strømpriser.

Vi er snart i mål med våre 300 underskrifter i Moss. Vi har litt større utfordringer med 500 underskrifter i Østfold og Akershus og håper på støtte og engasjement blant medlemmer i Viken for at vi skal kunne nå våre målsetninger. Også Agder står på for fullt for å nå sine 500.

Stiftelsesmøte i Flekkefjord 11. februar 2023 for NOREXIT (NXT) Agder fylke:

Atle Grefstad ble valgt til fylkesleder NOREXIT da NOREXIT (NXT) Agder ble stiftet i Flekkefjord 11 februar 2023.

Agder ble det første fylket som startet et fylkeslag under NOREXIT (NXT). Nå venter både Akershus og Østfold med å stifte sine fylkeslag i løpet av våren. Er det flere som ønsker å ta initiativ til å starte et lag i fylket eller kommunen der dere er og bor, ta kontakt med sentralledelsen så avhjelper vi med det praktiske!

Vi alle ønsker NOREXIT (NXT) Agder lykke til med det viktige arbeidet med å spre engasjement og informasjon rundt EØS avtalen.

Folkemøte Grimstad 10 februar 2023

Folkemøte i Grimstad ble gjennomført 10 februar. Her er noen av de engasjerte som var tilstede og bidro til at det ble et godt møte. Nå venter de på at Agder skal stifte sitt eget fylkeslag. Behovet for å rette fokus på hva EØS avtalen betyr for selvråderetten i Norge er stort.

Stor takk til Atle Grefstad som lånte ut sine lokaler for dagen.

Helge er storfornøyd med dagens stand 8 feb på Rygge storsenter

Det var flere engasjere innbyggere som både stanset opp for en prat og diskusjon og det var flere som ville skrive under på våre lister i Moss og i Østfold. Vi er på god vei til å nå våre målsetninger om 300 underskrifter i Moss og 500 underskrifter i Østfold for at vi skal få lov til å stille til kommune og fylkestingsvalget 11 september 2023.

NOREXIT har tilsvarende initiativ fra medlemmer i Akershus Fylke, Agder Fylke og Vestby kommune.

Energi

Hvorfor blir strømmen dyrere?

Fra et debattinnlegg i Moss Dagblad den 22.08.22 (Foto: Javad Parsa & Kenneth Stensrud/NTB).

Kapitalen overtar mer og mer av vårt folkedemokrati.

Miljø

Spørsmål til Fylkestinget vedrørende EØS og vannforvaltningen i Norge.

Tor-Petter Ekroll var den eneste som kom med det kritiske spørsmålet: så vil nå også forvaltningen av vannressursene innordnes mot EØS i den hensikt å tilnærme seg en standardisert forvaltning av vannressursene på tvers av landegrensene.

Trykk på knapp for og bli ført rett til Viken Fylkestinget 15 September videopptak

Transport og næring

Moss Avis 28..09.2022. Ekroll Tor Petter, Leder NOREXIT, Moss

Vi har kommet langt når vi enten ikke er i stand til å se konsekvensene, eller rett og slett ønsker å gi fra oss vår egen selvråderett.

Foto: James Wheeler

Helse

EU vil innføre en helseunion på lik linje med energiunion (ACER), togunion, finansunion osv. EU har i dag kun en begrenset myndighet i helsepolitikken gjennom markedsregler og krav til offentlig statsstøtte, men nå vil EU overføre mer myndighet fra medlemslandene gjennom EUs helseunion.

Menneskene i NOREXIT

Tor Petter Ekroll

Jeg er 59 år, skilt og 2 barn. Jeg er utdannet militærflyger og vært i Forsvaret i 35 år før jeg ble valgt inn som varaordfører i Moss og som  representant i Fylkestinget Viken. Jeg har en mastergrad i militære studier og studert rettsvitenskap på universitetet i Oslo i 2011-2015. I hele min politiske karriere har jeg kjempet for vårt folkestyre hvor jeg ser EØS-avtalen som den største demokratiske utfordringen i vår tid.

Tlf: +47 930 56 060

tor.petter.ekroll@norexit.no

biTor Petter Ekrolle

Paal Framnes

Jeg er 44 år, samboer og 4 barn.  Jeg er utdannet i mediebransjen i tillegg til kunst foto, der interessen for mennesket og samfunnsspørsmål ble sentralt. Har jobbet som freelance journalist i og utenfor Norge.

Jeg har hatt tidligere politiske verv som styreleder lokalt. Mitt fokus ble etter hvert på tema markedsliberalismen og EØS-avtalen. 

Tlf: +47 930 56 060

paalframnes@norexit.no

bilPaal Framnesde

Helge Aarsrud

Jeg er 54 år, gift og 3 barn og 4 barnebarn. Jeg  har jobbet 4 år innenfor skole og helsevesenet samt 20 år innenfor sikkerhet i Norge  og Sverige. Jeg er aksjonsleder for Mosseopprøret hvor sakene er strøm, drivstoff og matvarepriser.   Jeg har holdt demonstrasjoner og folkemøter. Har engasjert meg i NOREXIT da jeg ser hvordan EØS avtalen påvirker det norske samfunnet.  Jeg ønsker Norge ut av EØS-avtalen for å få tilbake et norsk selvstyre.

Tlf: +47 930 56 060

helge.aarsrud@norexit.no

Helge Aarsrud