norsk landskap

selvråderett, Demokrati OG folkestyre

“Ut av EØS”

Støtt NOREXIT på Vipps #789061

FOR ET FOLKESTYRT NORGE!

Grunnloven beskriver hvordan demokratiet i Norge skal forvaltes. NOREXIT vil arbeide for at folkeavstemningene i 1972 og 1994 om nei til EU skal respekteres. NOREXIT vil arbeide for Grunnlovens §1 at «Kongeriket Norge skal være et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike».

Verdier som frihet, rettferdighet, solidaritet, nasjonalt selvstyre, respekt for grunnloven, miljøvern og internasjonalt samarbeid mellom selvstendige nasjoner står sentralt.

Vi trenger å ivareta en overordnet demokratisk prosess for vår nasjonale økonomi hvor folket legger premissene for fordelingen av nasjonale ressurser.

Vi sier nei til en EØS-avtale som svekker norsk folkestyre.

UNDERSKRIFTER TIL NOREXIT LISTEFORSLAG FOR KOMMUNER OG FYLKER VALGET 2023

Kjære medlem i NorExit (NXT) og til alle som støtter oss. Vi vil nå stille lister i flere fylker og kommuner, og i den forbindelse trenger vi nå din bistand.

For at våre lister skal bli en del av valget i 2023, må vi ha 300 underskrifter fra innbyggere i kommunen og 500 underskrifter fra innbyggere i hvert enkelt fylke vi stiller liste i innen 31.mars 2023 kl.12.00.

Stilles det liste i både kommune og fylke i samme distrikt, må begge signeres hver for seg, dette gjelder både elektronisk og på papir. 

Og nå trenger vi litt hjelp fra hver av dere for å få dette til.

Her er fremgangsmåten:

Elektronisk signering, bruk linken under:

https://listeforslag.valg.no/

1: Ha kodebrikke/bankID/bankID på mobil klar.

2: Trykk på kommunestyrevalg 2023, da dukker det opp en fylkesoversikt, trykk på ditt fylke og deretter din kommune.

3: Kommer NorExit opp som et alternativ, så står det til helt til høyre SIGNER

4: Trykk på signer og følg det som da beskrives.

Samme prosedyre må gjøres igjen for signering av Fylketingsvalg 2023.

OBS: Se på høyre side at du får en kvittering.

Dette er dato, kl.slett og et nummer, de står etter hverandre. 

Vi vil også sende papirutgaven for signering både for kommune og fylke til medlemmene der hvor vi stiller lister. Grunnen til at vi sender papirutgave er at det vil være enklere å få underskrifter der og da i ditt arbeide med innhenting av underskrifter, og at vi sikrer bedre at underskrifter blir registrert. Alle opplysninger blir håndtert etter gjeldende lovverk. 

Vi takker for din hjelp.

Papir utgaven med underskrifter for kommune-og fylkes-valg sendes pr post senest 24.mars 2023 til en av følgende kontaktpersoner.

For Agder:

Atle_grefstad@hotmail.com

Grefstadvigveien 10, 4885 GRIMSTAD

Mobil: 986 41 121

……….

For Østfold og Moss:

Helge.aarsrud@norexit.no

NorExit, PB 2180, 1522 Moss

Mobil: 916 18 158

…..

For Akershus og Vestby:

Paalframnes@norexit.no

NorExit, PB 2180, 1522 Moss

Mobil: 404 83 893

For Norge generelt:

Sentralledelse@norexit.no

NorExit, PB 2180, 1522 Moss

Mobil: 930 56 060

Energi

Hvorfor blir strømmen dyrere?

Fra et debattinnleg i Moss Dagblad den 22.08.22 (Foto: Javad Parsa & Kenneth Stensrud/NTB).

Kapitalen overtar mer og mer av vårt folkedemokrati.

Miljø

Spørsmål til Fylkestinget vedrørende EØS og vannforvaltningen i Norge.

Tor-Petter Ekroll var den eneste som kom med det kritiske spørsmålet: så vil nå også forvaltningen av vannressursene innordnes mot EØS i den hensikt å tilnærme seg en standardisert forvaltning av vannressursene på tvers av landegrensene.

Trykk på knapp for og bli ført rett til Viken Fylkestinget 15 September videopptak

Transport og næring

Moss Avis 28..09.2022. Ekroll Tor Petter, Leder NOREXIT, Moss

Vi har kommet langt når vi enten ikke er i stand til å se konsekvensene, eller rett og slett ønsker å gi fra oss vår egen selvråderett.

Foto: James Wheeler

Helse

Foto: Matthias Zomer

Menneskene i NOREXIT

Tor Petter Ekroll

Jeg er 59 år, skilt og 2 barn. Jeg er utdannet militærflyger og vært i Forsvaret i 35 år før jeg ble valgt inn som varaordfører i Moss og som  representant i Fylkestinget Viken. Jeg har en mastergrad i militære studier og studert rettsvitenskap på universitetet i Oslo i 2011-2015. I hele min politiske karriere har jeg kjempet for vårt folkestyre hvor jeg ser EØS-avtalen som den største demokratiske utfordringen i vår tid.

Tlf: +47 930 56 060

tor.petter.ekroll@norexit.no

biTor Petter Ekrolle

Paal Framnes

Jeg er 44 år, samboer og 4 barn.  Jeg er utdannet i mediebransjen i tillegg til kunst foto, der interessen for mennesket og samfunnsspørsmål ble sentralt. Har jobbet som freelance journalist i og utenfor Norge.

Jeg har hatt tidligere politiske verv som styreleder lokalt. Mitt fokus ble etter hvert på tema markedsliberalismen og EØS-avtalen. 

Tlf: +47 930 56 060

paalframnes@norexit.no

bilPaal Framnesde

Helge Aarsrud

Jeg er 54 år, gift og 3 barn og 4 barnebarn. Jeg  har jobbet 4 år innenfor skole og helsevesenet samt 20 år innenfor sikkerhet i Norge  og Sverige. Jeg er aksjonsleder for Mosseopprøret hvor sakene er strøm, drivstoff og matvarepriser.   Jeg har holdt demonstrasjoner og folkemøter. Har engasjert meg i NOREXIT da jeg ser hvordan EØS avtalen påvirker det norske samfunnet.  Jeg ønsker Norge ut av EØS-avtalen for å få tilbake et norsk selvstyre.

Tlf: +47 930 56 060

helge.aarsrud@norexit.no

Helge Aarsrud