norsk landskap

Demokrati, folkestyre og selvråderett

Ønsker du å bli medlem i NOREXIT meld deg inn før 31/12-22, og medlemsskapet er betalt for 2022 og 2023. Dette gjelder også de som allerede har meldt seg inn

FOR ET FOLKESTYRT NORGE!

Grunnloven beskriver hvordan demokratiet i Norge skal forvaltes. NOREXIT vil arbeide for at folkeavstemningene i 1972 og 1994 om nei til EU skal respekteres. NOREXIT vil arbeide for Grunnlovens §1 at «Kongeriket Norge skal være et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike».

Verdier som frihet, rettferdighet, solidaritet, nasjonalt selvstyre, respekt for grunnloven, miljøvern og internasjonalt samarbeid mellom selvstendige nasjoner står sentralt.

Vi trenger å ivareta en overordnet demokratisk prosess for vår nasjonale økonomi hvor folket legger premissene for fordelingen av nasjonale ressurser. Vi sier nei til en EØS-avtale som svekker norsk folkestyre.

5000 signaturer for å bli et registrert parti!

For å bli et landsdekkende parti trenger vi 5000 underskrifter og du kan hjelpe oss helt uforpliktende ved å signere med navn, adresse, fødselsdato og underskrift.

Neste år er det kommune- og fylkes valg, og her kan NorExit være med å påvirke hverdagen til folk flest.

I 2025 er det stortingsvalg, og EØS -avtalen må være en av de viktigste sakene som det må taes et standpunkt til. Ved å hjelpe oss til å bli et landsdekkende parti, kan vi sørge for dette i samarbeid med andre partier.

Energi

Hvorfor blir strømmen dyrere?

Fra et debattinnleg i Moss Dagblad den 22.08.22 (Foto: Javad Parsa & Kenneth Stensrud/NTB).

Kapitalen overtar mer og mer av vårt folkedemokrati.

Miljø

Spørsmål til Fylkestinget vedrørende EØS og vannforvaltningen i Norge.

Tor-Petter Ekroll var den eneste som kom med det kritiske spørsmålet: så vil nå også forvaltningen av vannressursene innordnes mot EØS i den hensikt å tilnærme seg en standardisert forvaltning av vannressursene på tvers av landegrensene.

Trykk på knapp for og bli ført rett til Viken Fylkestinget 15 September videopptak

Transport og næring

Moss Avis 28..09.2022. Ekroll Tor Petter, Leder NOREXIT, Moss

Vi har kommet langt når vi enten ikke er i stand til å se konsekvensene, eller rett og slett ønsker å gi fra oss vår egen selvråderett.

Foto: James Wheeler

Helse

Foto: Matthias Zomer

Menneskene i NOREXIT

Tor Petter Ekroll

Jeg er 59 år, skilt og 2 barn. Jeg er utdannet militærflyger og vært i Forsvaret i 35 år før jeg ble valgt inn som varaordfører i Moss og som  representant i Fylkestinget Viken. Jeg har en mastergrad i militære studier og studert rettsvitenskap på universitetet i Oslo i 2011-2015. I hele min politiske karriere har jeg kjempet for vårt folkestyre hvor jeg ser EØS-avtalen som den største demokratiske utfordringen i vår tid.

Tlf: +47 930 56 060

tor.petter.ekroll@norexit.no

biTor Petter Ekrolle

Paal Framnes

Jeg er 44 år, samboer og 4 barn.  Jeg er utdannet i mediebransjen i tillegg til kunst foto, der interessen for mennesket og samfunnsspørsmål ble sentralt. Har jobbet som freelance journalist i og utenfor Norge.

Jeg har hatt tidligere politiske verv som styreleder lokalt. Mitt fokus ble etter hvert på tema markedsliberalismen og EØS-avtalen. 

Tlf: +47 930 56 060

paalframnes@norexit.no

bilPaal Framnesde

Helge Aarsrud

Jeg er 54 år, gift og 3 barn og 4 barnebarn. Jeg  har jobbet 4 år innenfor skole og helsevesenet samt 20 år innenfor sikkerhet i Norge  og Sverige. Jeg er aksjonsleder for Mosseopprøret hvor sakene er strøm, drivstoff og matvarepriser.   Jeg har holdt demonstrasjoner og folkemøter. Har engasjert meg i NOREXIT da jeg ser hvordan EØS avtalen påvirker det norske samfunnet.  Jeg ønsker Norge ut av EØS-avtalen for å få tilbake et norsk selvstyre.

Tlf: +47 930 56 060

helge.aarsrud@norexit.no

Helge Aarsrud