Personvern og nettkapsler

Denne personvernerklæringen gjør rede for NOREXITs behandling av personopplysninger. Den ble dannet den 27 Sept. 2022.

Leder NOREXIT er ansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger. Oppgaver som gjelder behandling av personopplysninger kan delegeres, men ikke ansvaret.

NOREXITs behandling av personopplysninger reguleres og påvirkes blant annet av Personopplysningsloven og «Partifinansieringsloven» (Partiloven kap. 4).

Personopplysningsloven inneholder regler om hvordan personopplysninger som samles inn vil bli behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre eksternt. Partifinansieringsloven inneholder regler om offentliggjøring av bidrag til politiske partier.

For en komplett oversikt over databehandlere, se liste i bunnen av siden.

Nettsider

Det er frivillig for de som besøker NOREXITs nettsider å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, nyhetsbrev eller hvor NOREXIT anmoder om annen informasjon. Behandlingsgrunnlaget er samtykke. Opplysningen som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun NOREXIT og databehandler som har tilgang til opplysningene.

På NOREXITs nettsider benytter vi oss av tredjepartstjenester som angår deg som leser av norexit.no. Vi benytter en «plugin» koblet nettsidene opp mot Facebook for at det skal bli lettere for brukere å dele innhold.

Våre servere og brannmurer logger og oppretter regler basert på trafikk. Disse reglene knyttes til IP-adresser. Vi utleverer ikke disse loggene eller reglene med mindre det foreligger dom, pålegg fra politiet eller i forbindelse med etterforskning av trusler fremmet mot partiet eller partiets medlemmer. Ved en eventuell utlevering av logger vil vi utlevere det absolutte minimum som oppfyller dom/pålegg/behov.

Nettsidestatistikk

NOREXIT benytter seg av WordPress som kan gi brukerinformasjon som oversikt over antall brukere, hvor brukerne befinner seg, hvor de kommer fra, hvilken datamaskin de bruker, hvilke operativsystem, m.m gjennom informasjonskapsler.

Kryptering

All informasjon på nettsiden vår går over en kryptert tilkobling. Dersom du melder deg inn i NOREXIT skjer dette via en «i-frame» fra medlemsregisterleverandøren vår, denne er også kryptert.

NOREXITs medlemsregister

NOREXITs medlemsregister blir administrert av HYPERSYS.

NOREXIT registrerer navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn og fødselsdato. Vi registrerer ikke personnummer.

Utover dette registreres eventuelle verv det enkelte medlem måtte ha eller få i folkevalgte organer, verv i organisasjonen etc. Verv i NOREXIT er offentlig informasjon og kan blir publisert på NOREXITs nettsider. Kontaktinformasjon på tillitsvalgte i partiet vil også kunne bli gjort offentlig tilgjengelig.  I medlemsregistret ligger også betalingshistorikk for medlemskontingent og eventuelle gaver.

Tilgang til medlemsregisteret har sentralstyret, fylkesstyret og lokalstyrer og eventuelt andre som har behov for tilgang for å skjøtte spesifikke verv i organisasjonen. Tilgang begrenses etter nivå. Databehandler har tilgang til medlemsregisteret for å kunne oppfylle sine oppgaver.

Det kan i noen tilfeller bli utlevert anonymisert medlemsinformasjon til forskning. En forutsetning for utlevering er at forskningsprosjektet er meldt inn og godkjent av NSD (Norsk senter for forskningsdata), og forskningsinstitusjonen skal ha utnevnt et personvernombud.

.

Interne kommunikasjonsplattformer

NOREXIT bruker HYPERSYS til kommunikasjon mellom medlemmer i organisasjonen.

Disse benytter informasjonskapsler for å la deg logge inn, IP-adresser vil bli logget for å hindre misbruk og dine personopplysninger vil bli overført fra medlemsregisteret til kommunikasjonsplattformen. Serverene er plassert i Norge og all kommunikasjon med medlemsregisteret skjer kryptert og kun ved behov.

Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler eller «Cookies» er små tekstfiler som lagres på enheten din når du laser inn en nettside. Vi benytter ulike informasjonskapsler på ulike tjenester. Vedlagt ligger en oversikt over de ulike informasjonskapslene vi benytter per 28 Sept. 2022.

TjenesteNavnUtløper etterDomeneSelskapFormål
Norexit.no_pk_id13 månederNorexit.noNorexit[Analyse] Brukes til å identifisere unike brukere. Brukes til besøksstatistikk for norexit.no via WordPress netthotell
Norexit.no_pk_ses, pk_cvar, _pk_hsr30 minutterNorexit.noNorexitBrukes til å kartlegge hvordan brukere navigerer seg innad på nettsiden laget i WordPress
Medlemsregistercsrftoken364 dagersv.hypersys.noUnicornis[Sikkerhet]. Skal forhindre såkalte «Cross-site request forgery»
sessionidEndt sesjonsv.hypersys.noUnicornis[Teknisk]    Gjør det mulig å spore hvilken sesjon ein forespørsel skal kobles til.
     
     

Dersom du oppdager andre tredjepartscookies som du mener kommer fra vår nettside, setter vi pris på om du kontakter oss med informasjon om dette.

Kontakt og innsyn

NB! Vi gjør oppmerksom på at du må kunne tilstrekkelig identifiseres før vi kan utlevere opplysninger.

Liste over databehandlere:

Per 30.08.2021 benytter NOREXIT seg av følgende databehandlere:

  • Unicornis AS – databehandler medlemsregister
  • WordPress – databehandler nettside