NOREXITs VISJON

For et folkestyrt Norge

Grunnloven beskriver hvordan demokratiet i Norge skal forvaltes. NOREXIT vil arbeide for at folkeavstemningene i 1972 og 1994 om nei til EU skal respekteres. NOREXIT vil arbeide for Grunnlovens §1 at «Kongeriket Norge skal være et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike».

Verdier som frihet, rettferdighet, solidaritet, nasjonalt selvstyre, respekt for grunnloven, miljøvern og internasjonalt samarbeid mellom selvstendige nasjoner står sentralt.

Vi trenger å ivareta en overordnet demokratisk prosess for vår nasjonale økonomi hvor folket legger premissene for fordelingen av nasjonale ressurser.

Vi sier nei til en EØS-avtale som svekker norsk folkestyre.